วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

บ้านนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) ประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าเป็นเลิศ ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ การทอผ้าตีนจกที่สวยงาม มีชีวิตชีวา และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายผ้าดั้งเดิมทำให้ผลงานมีความประณีตเชิงศิลป์อย่างลึกซึ้งและสามารถคิดค้นพัฒนาลวดลายใหม่ได้อย่างประณีตงดงามเป็นที่ประจักษ์

โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมกับนางประนอม ทาแปง และประชาชนเมืองลอง จังหวัดแพร่ ในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูก หลานชาวจังหวัดแพร่สืบไป ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน