ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายชลิต แก้วจินดา และคณะฯ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 1 ราย

พร้อมทั้งเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาในการกล่าวแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับประชาชนจังหวัดน่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31และประชาชนให้การต้อนรับ
จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินให้รายละ 5,000 บาท ในโอกาสนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้ทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน