วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 2 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา

กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 62 คน โดยมี นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมพิธีปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน