วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา ร่วมกับนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะกรรมาธิการเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวัด และการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน