วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ของวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นพุทธมณฑล 4 ภาค และติดตามความคืบหน้าในการขอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน