ณ ศาลากลางบ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางบ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายชลิต แก้วจินดา ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และคณะฯ ได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 120 ชุด พร้อมทั้งเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาในการกล่าวแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

จากนั้น เวลา 10.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 280 ชุด ให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาในการกล่าวแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของวุฒิสภาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน