วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดแถลงข่าวเปิดโครงการแคลอรี่เครดิต (Calories Credit)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดแถลงข่าวเปิดโครงการแคลอรี่เครดิต (Calories Credit) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนด้านกีฬา เข้าร่วมเปิดตัวโครงการ

.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวขอบคุณที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ความสำคัญของเรื่องการออกกำลังกาย โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งแอพลิเคชั่นโครงการแคลอรี่เครดิตจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น แทนการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงโควิด-19 แบบนี้

.
ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อสะสมคะแนนจากแคลอรี่ที่สูญเสีย โดยมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา เป้าหมายคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา โดยได้มีการเชิญชวนสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในวงงานวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน Line@DPE_CaloriesCredit และส่งผลการเผาผลาญแคลอรี่ผ่านระบบ Line เพื่อสะสมคะแนนนำมาแลกของรางวัลได้ที่เมนูแลกของรางวัล

.
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีบูธและนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บูธผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นิทรรศการโครงการก้าวท้าใจ จากกรมอนามัย นิทรรศการโครงการแคลอรี่เครดิต จากกรมพลศึกษา นิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาด้านกีฬา จาก กมธ. กีฬา วุฒิสภา และการแสดงคีตะมวยไทย จากนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน