ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการกีฬา

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการกีฬา

วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนากีฬาการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบหรือโมโตจีพี

จากนั้นเวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกีฬากับนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬา (SPORT CITY)
2) แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ
3) การออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) และการสร้างเครือข่าย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน