วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการคมนาคม

วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวทางในการนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System : ITS)

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี นายสกลธี ภัททิยะกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน