วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการนำหลักการยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดน้ำหนักสูงสุดในการยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงกาย การนำอุปกรณ์หรือระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน