วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30-13.30 นาฬิกา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วุฒิสภา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ เพื่อรับทราบความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการครูและบุคลากร การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรและความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน