ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ

ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้น รับฟังแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากผลกระทบโควิด-19

ด้วยระบบงานวิจัยของประเทศ และการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ และคณะผู้บริหารสวนนงนุช

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน