วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โครงการกำปงตักวา ตำบลบาราเฮาะ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โครงการกำปงตักวา ตำบลบาราเฮาะ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ

ศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล ศึกษาดูงานและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำสตรี ผู้นำทางศาสนา และผู้นำท้องถิ่นในตำบลบาราเฮาะ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน