วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ดิเรกฤทธิ์” ไม่เห็นด้วยตั้ง สสร. ชี้ สว.พร้อมแก้ไขตามมาครา 256

“สว.ดิเรกฤทธิ์” ไม่เห็นด้วยตั้ง สสร. ชี้ สว.พร้อมแก้ไขตามมาครา 256

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยระบุว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดช่องให้เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาแก้ได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นจะแก้ไข มาตรา 272 ไม่ให้สว. มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรี หรือเรื่องอื่นๆ ก็เสนอมาได้เลย วุฒิสภาจะช่วยกันพิจารณาด้วยเหตุและผล เอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ. และทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะทุกประเด็น ทุกมาตรา ไม่ต้องไปตั้ง สสร.ให้เสียทั้งเวลาและงบประมาณ จำนวนมากเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน