นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากชมรมกอล์ฟสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากชมรมกอล์ฟสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จำนวน 3,000 ชิ้น มูลค่า 24,000 บาท และบริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด (KELA) จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 16,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เป็นผู้แทนมอบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน