นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

นำโดย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ในโอกาสเชิญมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน