วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 24/2563 เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางชื่อของการถไฟแห่งประเทศไทย
จากนั้นเวลา 14.00 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปสำนักงานโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ และศึกษาดูงานในพื้นที่อาคารสถานีกลางบางซื่อ โดยมี นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน