วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมูนไลท์ ชั้น 1 โรงแรมซันไลท์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 6/2563

พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ นายพลเดช ปิ่นประทีป นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้นำจากจังหวัด ฉะเชิงเทรา สระแก้วและนครนายก รวมจำนวน 65 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน