วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้ศึกษาดูงาน

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้ศึกษาดูงาน

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน