วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หมอเจตน์ นำกมธ.สาธารณสุข ฟังเสียงสปาเกาะสมุยฟุบช่วงโควิด วอนรัฐหนุนนวดเพื่อสุขภาพ

หมอเจตน์ นำกมธ.สาธารณสุข ฟังเสียงสปาเกาะสมุยฟุบช่วงโควิด วอนรัฐหนุนนวดเพื่อสุขภาพ

วันที่ 10 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 นาฬิกา ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงาน และสถานการณ์ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 บนพื้นที่เกาะสมุย อาทิ การพัฒนาการส่งเสริม การสนับสนุน การควบคุมกำกับและดูแล เพื่อให้การดำเนินการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ได้แก่ นายแพทย์คํารพ เดชรัตนวิไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย และนางวัลวลี ตันติกาญจน์ นายกสมาคมสปาสมุย ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมสถานประกอบการเพื่อสุขสภาพ และบรรยายสรุป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการสปาบริเวณหาดเฉวงกับคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ คือ รายได้ของอำเภอเกาะสมุยที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนร้อยละ 98 ลดลง จึงอยากเรียกร้องให้ในช่วงที่ภาครัฐเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ

โดยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศบินตรงมากักตัว (quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ณ อำเภอเกาะสมุย ได้ทันที และดำเนินการหามาตรการเพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยการให้วงเงินสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาใช้บริการการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดแผนไทย ในวงเงิน 300 – 500 บาท เพราะโครงการช่วยเหลือของภาครัฐที่ผ่านมา ครอบคลุมภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังไม่รวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอันเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน