วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเปน เข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเปน เข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทย
โอกาสนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สเปนได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Mr. Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทย

โดยร่วมฟังการบรรยายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนของบริษัทสเปนในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย และการบรรยายจากผู้แทนหอการค้าไทย-สเปน เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสเปนและการลงทุนในประเทศไทย

เครดิต : กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สผ.