พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงาน

โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับ “การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษนครพนมและมุกดาหาร” ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ติดตามการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากส่วนราชการด้วย

หลังจากนั้น เวลา 15.00ได้เดินทางไปยังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา การพัฒนาพื้นที่ การกำหนดโซนพื้นที่การลงทุน ภูกระแต สพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ด่านศุลกากร และศึกษาดูงานสำรวจพื้นที่ตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมแม่น้ำโขง จากเขตเทศบาลเมืองนครพนมถึงเขตอำเภอธาตุพนม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน