ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน กรรมการ คนที่หนึ่ง มอบเงินจากกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จำนวน 30,000 บาท

ในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียน 10 แห่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน