นายกำพล เลิศเกียรติดำรง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมูนไลท์ ชั้น 1 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล เลิศเกียรติดำรง

สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 6/2563 และมอบสัมทฤธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน