วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน กรรมการคนที่ หนึ่ง ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ และอำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 200 คน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ และนายกฤชทิพ ชนิดไทย นายอำเภอไทรงาม กล่าวสรุปข้อมูลภาพรวมของพื้นที่

โอกาสนี้ ประชาชนได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด และเสนอให้มีการแก้ไขยกเลิกพื้นที่ป่าไม้ และออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 หรือโฉนดให้ชัดเจน

โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบอำนาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน เรื่องไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำปิงทั้งหมด ทำให้มีปริมาณนำ้อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ คณะฯ จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน