วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนี

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนี

โดยมี นายธนศักดิ์ ปุ่นประโคน ปลัดอาวุโส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสำรวย ศรีมะเรือง ประธานกลุ่มทอผ้าภูอัคนี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า การที่รักษาสีของผ้าให้คงทนสีติดยาวนานนั้นด้วยการนำไปต้มกับน้ำเปลือกต้นประดู่ และสีเหลืองที่นำมาใช้นั้น โดยการนำเกสรดอกดาวเรืองที่นำมาจัดตกแต่งถวายพระพรรัชกาลที่ 9 ซึ่งเห็นว่าเป็นสีมหามงคล อีกด้วย

พื้นที่บ้านเจริญสุขมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและย้อมผ้าด้วยดินโคลนมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไหมมีราคาแพงมาก ชาวบ้านจึงหันมาใช้ฝ้ายในการทอผ้าแทน และดินมีแร่ธาตุดีจากภูเขาไฟเก่า มีประโยชน์ในการเพาะปลูก จึงคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้า แล้วถักทอด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม

ศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนีจึงเป็นศูนย์สาธิตที่จัดทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผ้าที่ย้อมได้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้ง ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน