วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัยพร้อมมอบเงินจากกลุ่มเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ถนนสุริยะ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา

ลงพื้นที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัยพร้อมมอบเงินจากกลุ่มเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุ จำนวน 7 ราย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน