วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปี พ.ศ.2563

โดยมี พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ นางวรารัตน์ อติแพทย์ และนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฯและมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 14 โรงเรียน จำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ เก่ง ดี มีจิตอาสา” โดย พันเอกนายแพทย์ พงศศักดิ์ ตั้งคณา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน