นายวิชัย ทิตตภักดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนนายระวี รุ่งเรือง ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

นายวิชัย ทิตตภักดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนนายระวี รุ่งเรือง ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงทำให้มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน