วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมี พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวรายงาน และ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โอกาสนี้

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวต้อนรับคณะฯ
จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้เข้าชมการประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา นำคณะเยี่ยมชม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน