วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด โดยมี นายจเด็จ อินสว่าง ในฐานะประธานอนุกรรมการทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานพิธีเปิด และ พลเอกวัฒนา สรรพานิช พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ และนางวรารัตน์ อติแพทย์

สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ภาค1
จากนั้น พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นำคณะครูและนักเรียนเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และได้เข้าเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน