วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชป. 1 ร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ผ่านระบบ Vdo Conference

ชป. 1 ร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ผ่านระบบ Vdo Conference

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ผ่านระบบ Vdo Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหารกรมชลประทานร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ได้รับฟังรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือพายุระดับ 3 โซนร้อน “โนอึล” ที่กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผ่านประเทศลาว เข้าสู่ภาคอีสาน และภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 จะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณดังกล่าว

สำหรับกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุป 6 ประเด็นได้แก่ 1) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 2) แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2563 3) สภาพการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 4) สถานการณ์น้ำแล้ง-น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือ 5) การคาดการณ์ปริมาณน้ำปี 2563/64 และ 6) การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำในอนาคต ทั้งนี้อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยปี 2563 มาตรการการใช้น้ำกรมชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรอย่างแน่นอน

หลังจากนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในรูปแบบของแผนปฏิบัติการใช้น้ำ เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมกับการสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและไม่กระทบกับทุกภาคส่วน โดยให้ทุกหน่วยงานราชการมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวปลอม (Fake News) กับประชาชน โดยหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด.

ทรงวุฒิ ทับทอง