วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี- “ยุทธพล” ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ ส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ ทต.ท่ายาง

เพชรบุรี- “ยุทธพล” ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ ส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ ทต.ท่ายาง

เมื่อเวลา10.00น.วันที่16 กันยายน 2563 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วย นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต8 ปฎิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะ ร่วมกันส่งมอบบ่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปี 2563 ที่เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน2แห่ง คือ
1.บริเวณบ้านหนองปลวก หมู่9 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีพื้นที่ทำทำการเกษตรรวมจำนวน66ไร่ มีสมาชิกเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวน8ราย

2.บริเวณบ้านหนองแขม หมู่8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรรวม68ไร่ มีสมาชิกเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวน18ราย มีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นร่วมรับมอบ ทั้งนี้มี ดร.กัมพล สุภาเเพ่ง อดีต ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี เขต2 ให้เกียรติเข้าร่วม

ทั้งนี้ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อภาคเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเล็งเห็นพื้นที่บ้านหนองปลวกและพื้นที่หนองแขม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง เป็นพื้นที่ขาดน้ำทำเกษตรกร ตามคำขอของเทศบาลตำบลท่ายาง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาภาคการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลท่ายาง และชุมชน
ใช้ประโยชน์ภาคการเกษตรต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี