วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)

เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภาว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดจะพิจารณาในวันที่ 21-22 กันยายน 2563
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเตรียมการอภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ด้วย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://tinyurl.com/y4afwj2m/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน