วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานวุฒิสภาสนทนาหารือข้อราชการทางโทรศัพท์กับประธานวุฒิสภาปากีสถาน

ประธานวุฒิสภาสนทนาหารือข้อราชการทางโทรศัพท์กับประธานวุฒิสภาปากีสถาน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานวุฒิสภา ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายมูฮัมหมัด ซาดิค ซานจรานิ (H.E. Mr. Muhammad Sadiq Sanjrani) ประธานวุฒิสภาปากีสถาน เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาภายหลังการเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Post – COVID-19) และการขอเสียงสนับสนุนในการสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภา (IPU) โดยประธานวุฒิสภาทั้งสองต่างเห็นพ้องที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาของทั้งสองประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ประเทศทั้งสองตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด ส่วนในประเด็นการขอเสียงสนับสนุนในการสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภา (IPU) ของประธานวุฒิสภาปากีสถาน ประธานวุฒิสภาเห็นว่าผู้สมัครจากปากีสถานเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจและมีความรู้ความสามารถสูง ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน