วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ตำรวจภูธรภาค 8 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี พลตำรวจตรี วรวิทย์ ปานปรุง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และสถานีตำรวจภูธรป่าตอง เข้าร่วมประชุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1) การดำเนินการตรวจสอบถ่วงดุลระบบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
2)โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ
3) การรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่
4) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพและเสียงในการสอบคำให้การการสอบสวน
5) การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ
6) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน