วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมชมนิทรรศการ “70 ปี

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมชมนิทรรศการ “70 ปี

แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา” (70 Years of Thailand’s Affiliation to the IPU) ในโอกาสที่รัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ IPU ครบรอบ 70 ปี ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน