วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจ้งยังเหลืออีกเยอะพร้อมรองรับน้ำ 2 เขื่อนใหญ่หวังช่วงท้าย ”พายุโนอึล” เข้าเติมเต็ม

ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจ้งยังเหลืออีกเยอะพร้อมรองรับน้ำ 2 เขื่อนใหญ่หวังช่วงท้าย ”พายุโนอึล” เข้าเติมเต็ม

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผย ชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ พร้อมรับมือรอรับ”โนอึล” จัดเจ้าหน้าที่ 24 ชม.พร้อมเครื่องจักร ส่วน 2 เขื่อนใหญ่ พร้อมรองรับพายุลูกนี้ลูกสุดท้ายของฤดูฝนนี้ หากมาตรงตกเหนือเขื่อนได้เติมเต็มหวังให้มีปริมาณน้ำเพิ่มเกินกว่า 50% เพื่อลดปัญหาภัยแล้งปีหน้า ต้องมาติดตามการเคลื่อนตัวอย่างไร มีอ่างขนาดกลางเพียง 2 แห่งน้ำเกิน 80% ได้เฝ้าติดตามเพื่อพร่องน้ำรอรับ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนในห้วงวันที่ 18 -20 กันยายน 2563 มีพายุโนอึล ที่กำลังจะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยส่งผลต่อภาคเหนือ เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้สั่งการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเครื่องจักร 24 ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตามร้องขอหากเกิดมีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ ขณะเดียวกันมีการผันน้ำเข้าไว้แก้มลิงตลอดแนวคลองชลประทานแม่แตงไว้แหล่งน้ำสำรอง ส่วนปริมาณน้ำฝนยังลุ่มน้ำปิงตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำจากค่าเฉลี่ยปกติกว่าร้อยละ 15-16 เขื่อนใหญ่ อ่างขนาดกลางและเล็ก ยังต้องการน้ำมีการสำรวจเขื่อนและอ่างมีความมั่นคงแข็งแรง ขณะที่ฝาย 11 แห่งตลอดแนวน้ำปิง และคลองชลประทานแม่แตง มีการพร่องน้ำไว้รองรับมวลน้ำครั้งนี้แล้ว

ส่วนเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ 123 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำล่าสุด 101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งปริมาณน้ำทั้ง 2 เขื่อนยังมีไม่ถึง 50 % ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก แต่ต้องติดตามสถานการณ์ของการเคลื่อนตัว
ของพายุโนอึล ว่าจะมาแบบไหนอย่างไร การตกจะอยู่เหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนมากน้อยเท่าไร จะทำให้ปริมาณน้ำมากว่าในปีที่ผ่านมาหรือใกล้เคียง หากตกลงตรงจะทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจะเกินกว่าร้อยละ 50 อย่างแน่นอน เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหลังเดือนตุลาคมไปจนถึงฤดูแล้งปี 2564

อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีเพียง 2 แห่งที่อำเภอแม่ออน และอำเภอแม่แจ่ม มีน้ำเกิน 80 % เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ไว้แล้ว หลังจากเดือนตุลาคมนี้จะสามารถประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในปี 2564 ยังเน้นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อผลิตประปาเป็นหลัก

ทั้งนี้นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งไปถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชัง/ผู้ดูแลสถานนีสูบน้ำในลำน้ำปิงและผู้ประกอบกิจการต่างๆในลำน้ำปิง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 3 ลว.16กย63″ พายุระดับ3 (โซนร้อน)โนอึล”และคาดการณ์เส้นทางพายุจะพัดผ่านภาคเหนือช่วงวันที่ 19 – 20 ก.ย.63 ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้คาดการณ์อาจเกินน้ำท่าไหลหลากจากลำน้ำปิงและน้ำสาขาต่างๆเป็นจำนวนมากจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงให้อยู่ในเกณฑ์การควบคุมโครงการชลประทานต่างๆอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการระบายน้ำท้ายฝายทดน้ำ ประตูระบายน้ำต่างๆในลำน้ำปิงจึงขอประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระชังปลา แพสูบน้ำต่างๆและผู้มีกิจกรรมทางน้ำในลำน้ำปิงขอให้เฝ้าระวังและหาแนวทางป้องกันเช่นแพสูบน้ำขอให้ตรวจสอบการยึดโยงแพ ถอดท่อตัวหนอนส่งน้ำเพื่อไม่ให้แพพลิกคว่ำหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้น และขอให้ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์