วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า ณ อบต. บ้านตุ่น อำเภอบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา โดยได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอำเภอ รองปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ครูมุกดา อินต๊ะสาร ศปจ.พะเยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน