วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ใครได้? ใครเสีย?”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ใครได้? ใครเสีย?”

โดยมี พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และ พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการปฏิรูปตำรวจ ผลกระทบต่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ตลอดจนความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย ศาลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน