วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปดูงาน

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ กรมเจ้าท่า คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปดูงาน

โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะ และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพาณิชยนาวี เพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยและการส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี

ให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารของกรมเจ้าท่า

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน