วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 20.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยและจิตอาสา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นกรรมการตัดสิน
โอกาสนี้ พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน