วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่หารือร่วมกับส่วนราชการ โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ให้การต้อนรับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนเทศบาลตำบลแม่กา อำเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อพบปะรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่

จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ป่าชุมชน บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ด
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน