วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา คณะทำงานติดตามการปฏิรูปประเทศเรื่องสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เนื่องจากมีการค้นพบแหล่งเตาโบราณแบบล้านนามีอายุกว่า 700 ปี ในการขุดค้นศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวได้พบหลักฐานการผลิตเครื่องถ้วยชามเนื้อแกร่งชนิดเคลือบในสมัยพญางำเมืองแห่งเมืองพะเยาประมาณปี พ.ศ. 1823-1843

และพบลวดลายภูมิจักรวาลที่เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องถ้วยแหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัวหลายแบบ ซึ่งเป็นลายที่ไม่เคยพบในแหล่งเตาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นในทวีปเอเชียมาก่อน
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน