วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เดินทางไปศึกษาดูงานติดตามโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เดินทางไปศึกษาดูงานติดตามโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมกีฬาเยาวชนกับคณะผู้บริหาร ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน