วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน และส่วนราชการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้องการบูรณะฝายกั้นน้ำที่ไหลผ่านบ้านนาขี้นาค บ้านนาเจริญ และบ้านกกโด่ หากไม่สามารถบูรณะฝายกั้นน้ำได้ จะต้องมีการจัดให้มีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ โดยเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูผาแด่น
2. การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากในชุมชนเป็นเอกสาร ภ.บ.ท.5 ไม่สามารถถือครองได้
3. ต้องการถนนที่ใช้สัญจร เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล
4. ต้องการให้มีการจัดหาพี่เลี้ยงด้านการเกษตร
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน