วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A ชั้น L (Lobby) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี”

โดยมี พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการ กล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พร้อมทั้งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน