วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสภานักเรียน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุศิลป์สภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสภานักเรียน

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาคม เพื่อมอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง โทรทัศน์ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่นักเรียน
จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และร่วมกิจกรรมคณะสมาชิกวุฒิสภาพบผู้บริหารและตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการของสภานักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมแผนที่ชีวภาพท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการสภานักเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงให้กำลังใจกับส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน