วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ในกิจกรรม “สุนทรียะแห่งประชาธิปไตย” โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภาได้อ่านบทกวี “ภูมิวรรณกรรม” ซึ่งประพันธ์โดย นายเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภาและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้ถ่ายทอดบทกวี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน