วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การบูรณาการงานและภารกิจของตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาร์ทซิตี้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

โดยมีพลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับสำหรับใช้ประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน